FORGOT YOUR DETAILS?

Wykonawstwo

Solar Polonia Limited jest generalnym wykonawcą farm fotowoltaicznych, których finansowanie organizuje F&CT S.A. (www.fctrust.eu) z których największym projektem jest budowa 300 farm fotowoltaicznych na terenach należących do parafii Kościoła Katolickiego w Polsce. Organizatorem projektu była spółka Sieć Parków Energii Słonecznej Sp. z o.o. Ilość tych farm będzie się zwiększać do maksimum.

Zobacz więcej: Memorandum-SPES

 

Powrót do góry